KimlerdeGörülür?

Kimlerde
Görülür?


Patolojik miyopi vakalarının %30’u doğumsaldır. Hastaların %60’ına 6-13 yaşları arasında tanı konur ve hastalık yaşam boyunca ilerlemeye devam eder.  Bu nedenle risk altındaki çocukların erken yaşta kontrollerinin yapılması büyük önem taşır.
Patolojik miyopinin bazı oküler ve sistemik hastalıklarla ilişkili oluğu bilinmektedir. Bu hastalıklar; Down sendromu, oküler albinizm, infantil glokom, Marfan sendromu, prematür retinopatisi, Ehler-Danlos sendromu, düşük doğum ağırlığı ve annede alkolizmdir. Bu hastalıkları olanlar patolojik miyopi açısından risk altındadır ve yakından izlenmeleri gerekir.

05.01.2016

Bu sitedeki bilgiler bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya danışınız.