Nasıl TanıKonur?

Nasıl Tanı
Konur?


Patolojik miyopi genellikle rutin göz muayenesi sırasında tespit edilir. Göz küresindeki uzamanın 26 mm’den fazla olması ya da gözlük numarasının belirli bir değerden yüksek olmasıyla tanı konur. Patolojik miyopi tanısı konan kişilerin yılda bir kez bir göz hekimine başvurarak;
- Anormal kan damarı oluşumu ve
- Retina ayrılması(dekolmanı) açılarından kontrol edilmeleri gerekir.

05.01.2016