PatolojikMiyopiNedir?

Patolojik
Miyopi
Nedir?

  • 5051

Patolojik miyopi, miyop olan yani uzağı görme bozukluğu olan kişilerde göz küresinin büyüyerek normalden daha uzun hale geldiği,  nadir görülen bir durumdur.  Patolojik miyopi, körlüğe ve buna bağlı olarak, işgücü kaybına ve ciddi ölçüde kısıtlılığa neden olabilir.  Patolojik miyopide gözün arka tarafında yeni kan damarları oluşumu görülür ve bu damarlarda sızıntı ortaya çıkar. Bu duruma koroidal neovaskülarizasyon adı verilir. Patolojik miyopisi olan hastaların %5-10’unda miyopik koroidal neovaskülarizasyon gelişir.

Dünya genelinde, yetişkin popülasyonunda patolojik miyopi görülme oranı ortalama %1-3’tür. Patolojik miyopiye bağlı görme bozukluğu bulunan hastaların yaklaşık %90’ında 10 yıl içinde yasal körlük gelişebilir.

05.01.2016